Nybygg

Du går kanskje rundt med tanken om å bygge deg en helt ny bolig? Men vet ikke helt hvor du skal begynne? Vi hjelper deg gjerne med å realisere boligdrømmen. Vi har helt siden firmaet ble etablert hatt privatmarkedet og nybygg som hovedfokus. Boligbygging er for de aller fleste den største investeringen i livet. Derfor er det ekstra viktig for oss at kunden opplever dette som trygt og kontrollert, med fokus på kvalitet. Vi rådfører deg gjennom hele byggeperioden, og sørger for at du til en hver tid har kontroll. Alt til avtalt pris og tid.

Totalentreprenør på nybygg

Vi i Tømrermester Jo G. Strand AS har spesialisert oss på det private markedet hvor vi leverer totalentrepriser og "nøkkelferdige" produkter. 

Som forhandler av Systemhus har vi et bredt utvalg av boliger å velge blant. Vi kan også være behjelpelig med å "skreddersy" våre katalog hus etter deres behov. 

Befaring og tilbud

Når du som kunde tar kontakt med oss starter vi som regel med et lite møte hvor vi sjekker kart over eiendommen, gjeldende planbestemmelser og hvilken bolig du ønsker og bygge. Deretter tar vi en befaring.

Basert på det vi har kommet frem til på dette stadiet lager vi et tegningsforslag og gir et uforpliktende pristilbud på boligen. 

I pristilbudet står det nøye beskrevet hva som leveres med huset. Alt i fra grunnmur til innvendige overflater og fast inventar. 

Som en totalentreprise trenger ikke du å tenke på innhenting av priser og koordinering av de andre yrkesgruppene som skal inn i boligen. Vi ordner alt sammen!

Kontrakt

Når du har godtatt tegninger og pristilbud, utarbeider vi en kontrakt som befester det vi er blitt enige om. Kontrakten er et juridisk bindene dokument som ivaretar interessene til både kjøper og selger, det gir begge parter trygghet i den videre prosessen. Garantistillelse, byggetid, pris og betalingsplan er blant tingene som avtales i kontrakten. 

Kontrakten er et standardisert dokument som forholder seg til bestemmelsene i bustadsoppføringslova. 

Som vedlegg til kontrakten bruker vi tegninger og pristilbud. Disse fungerer som en leveransebeskrivelse, og skal sørge for at det ikke er noe tvil om hva som er avtalt i leveransen. 

Om du på et senere tidspunkt ønsker og oppgradere noe i den opprinnelige leveransen er det fullt mulig. Vi gir deg pristilbud på det du ønsker og oppgradere, så avgjør du selv om du ønsker og benytte deg av det.

byggesak

Byggesøknad kan være en tidkrevende prosess, avhengig av flere ting. Hvilken kommune, hvilket område, hva som skal bygges, om det er innenfor gjeldende planbestemmelser i området. Alt dette er med på å avgjøre behandlingstiden. 

Ved selve utarbeidelsen av søknaden er det mye informasjon og dokumentasjon som skal innhentes. Vi skal fortelle kommunen hva og hvor vi ønsker å bygge, samt gjøre rede for hvem som er ansvarlige innenfor de forskjellige fagområdene. 

oppstartmøte

I oppstartmøtet gjennomgår vi en siste gang byggeprosessen vi nå skal gå inn i. Det omfatter avtalt leveranseomfang, utførelse, kontroll og fremdrift mot overtakelse. Eventuelle uavklarte ting avklares, og bygget blir satt i produksjon. 

Byggeperiode

Byggeperioden deles opp i milepæler iht. betalingsplan som er avtalt i kontrakt. Vi foretar kontroller underveis i byggeperioden etter sjekklister. 

Vi bruker et moderne foretaksystem, der alt av sjekklister, HMS-arbeid og dokumentasjon gjøres digitalt. Dette er tidsbesparende og ryddig, noe som gjøre at vi kan ha større fokus på produksjon. 

Du som byggherre har under hele byggeperioden anledning til befaringer på byggeplassen.

Ferdigattest og overlevering

Når bygget er ferdig, kontrollert og klar for overlevering søker vi om ferdigattest.  Vi har også en befaring i lag med deg som byggherre hvor du har anledning å påpeke eventuelle feil og mangler.

ettårsbefaring

Ett år etter overtakelse av boligen kaller vi inn til ettårsbefaring. Da gjennomgår vi boligen for å se etter eventuelle feil og mangler som kan ha oppstått.